In mijn “Tiense Plaatsnamen” vermeld ik de plaatsnaam Aan ’t Sabooikedie enkel in de volksmond bekend is. Ik heb de naam ook opgenomen in mijn idioticon “Reddelen onder de Boompjes”. Het is de omgeving van de huidige Villa Sliksteen. In de 19de eeuw stond hier een huis bewoond door de familie Saboo.

In mijn jonge jaren reed de tram van Leuven naar Sint-Truiden achter de villa voorbij. Bij het nemen van de bocht maakte de conducteur een poeta-achtig geluid. Zo werd de tram in de volksmond ook de poetagenoemd. Poeta was in het Tiens ook een spottende benaming voor een zeer kleine vrouw. Om naar het “Baantje van Reynaerts” te gaan, moest je via een bruggetje onder de tramsporen door. Deze brug is lang verdwenen.

Het tramspoor was in Tienen bekend als de route. In het dialect klonk dit als de rut. Achter het Sliksteen was het gevaarlijk om te spelen op de “rut”. Daarom maakte de tram ook veel lawaai met zijn poeta-poeta. Vlak na de oorlog ging ik er met mijn neefje spelen. Mijn hond Tommy ging graag mee, maar toen de poeta kwam aangereden, raakte het beestje in paniek. Toen de poeta voorbij was, lag Tommy met opengereten darmen op de rut.

Terug naar de familie Saboo. Ik heb deze familie nooit gekend, maar vroeg me af wie in de mooie villa woonde. In de 19de eeuw moet het eerst een eerder bescheiden huis zijn geweest, waar een politieagent woonde. Deze agent heette Jean Baptiste Saboo. Hij werd in Tienen geboren in 1810 en trouwde met Dorothée Messemaekers die 11 jaar jonger was.

Het echtpaar kreeg 8 kinderen. 1) Marie Louise Saboo (geboren in 1852) trouwde in Antwerpen in 1874 met de Luikenaar Jean Louis Ferdinand Riga. Het echtpaar kreeg 2 kinderen: Marie en Egide Riga. De vader vertrok naar Kongo, waar hij in Boma op 9 mei 1887 overleed. 2) Marie Stéphanie Saboo (1854) trouwde met de kleermaker Julien Reynaerts en ging op de Waaiberg wonen. 3) Auguste Saboo (1856) werd tuinman en trouwde met Jeannette Vermaelen. Het paar kreeg 2 kinderen: Dorothée en Edouard Saboo. 4) De werkman Alphonse Saboo (1858) huwde met Marie Joséphine Barbier en kreeg van haar 2 kinderen. 5) Marie Cathérine werd in 1860 geboren, maar stierf aan longtering, nog geen 8 jaar oud. Het bevolkingsregister vermeldt de oorzaak van overlijden met de geneeskundige term “Phthisie”. 6) De ijzerbewerker Henri Saboo (1863) stapte in het huwelijksbootje met Marie Driesen. 7) Michel Saboo (1865) trouwde met Hortense Goddé, en 8) Victor Saboo (1867) stierf op 4-jarige leeftijd.

Het register vermeldt als meid Josephine Saboo, geboren in 1850. Ze trouwde 2 keer. Een eerste maal met Egide Joseph Riga, een mecanicien uit Luik, niet te verwarren met de gelijknamige zoon van Marie Louise Saboo. Deze Riga overleed in Boma op 29 januari 1887. Josephine Saboo hertrouwde met de schoenmaker Joseph Houbanckx. De familienaam Saboo is een variant van sabot en is derhalve een beroepsnaam voor een klompenmaker.

Dr. P. Kempeneers.