De huidige huisnummers zijn niet meer dezelfde als in 1866. Toch zijn de meeste huizen uit die tijd met enig zoekwerk te lokaliseren. Een hulpmiddel is mijn Historische Atlas van Tienen. Deze Atlas bevat alle nummers van de Tiense secties (van A tot en met H), met de oppervlakte en de eigenaars uit de periode van circa 1860 en vroeger. Let wel: in deze Atlas zijn de eigenaars vermeld, maar niet de huurders. Mijn Atlas bestaat uit een thesaurus met de eigenaars, aangevuld met 170 plattegronden van Tienen. Samen 600 bladzijden. Een mooi ingebonden exemplaar bevindt zich op het Toreke. Verder is dit werk niet in de handel.

Wie in mijn Klapper grasduint, vindt vlug de weg naar zijn voorouders, als ze in de tweede helft van de 19de eeuw in Tienen woonden. Een paar voorbeelden. De familie Brehmen komt uit Pruisen, meer bepaald uit Eschweiler. Henri Joseph Brehmen werkte aan de spoorweg en trouwde in Tienen op 3 februari 1875 met Catherine Materne, geboren in Tienen in 1841. Het echtpaar ging wonen in de Langestraat nummer 68. Catherine was de dochter van een stukadoor uit Orp-le-grand. Het paar kreeg drie kinderen: Jean Henri, Marie Anne en Désire Henri Brehmen.

Bekender is Adrien Dony, een Waal die in Tienen burgemeester werd. Ignace Adrien Dony werd geboren in Heron (Luik) op 31 mei 1844 en was kapitein-commandant van de artillerie in Mechelen. Hij trouwde op 16 september 1874 met Marie Emerence Gillis uit Tienen. Ze woonde in de Broekstraat nummer 10 en was de dochter van Joseph Gillis, een brouwer die zelf afkomstig was van Saint Denis, provincie Namen. Hij had een broer, François Gillis, geboren in Waseroux (Namen). Kapitein Dony vond in Tienen dus een Franstalige familie. Een jaar na zijn huwelijk stierf de brouwersfamilie uit. François Gillis overleed op 16 oktober 1875, zijn broer, de brouwer Joseph Gillis, volgde hem een maand later, op 15 november 1875, in de dood. Adrien Dony erfde de brouwerij in de Broekstraat en bracht ze over naar de Rue des Bouchers (voorheen de Vleeshouwersstraat). Dony werd in 1910 burgemeester. De Donystraat werd naar hem genoemd.

In de Nieuwstraat verkocht de familie Vergne paraplu’s. Deze familie kwam uit Frankrijk. Jean Vergne woonde met zijn vader Jean Baptist Vergne in de Nieuwstraat. Jean trouwde met Flany Moriac en kreeg van haar zeer veel kinderen. De familie Weckesser is afkomstig uit Bückeburg in Westfalen. Een Charles Weckesser, muziekleraar, werd op 24 augustus 1800 in Bückeburg geboren, en trouwde met Marguerite Sauvé. De Weckessers zijn uit Tienen verdwenen, maar een afstammeling is als ambtenaar bedrijvig in het Departement Onderwijs, afdeling Volwassenen-onderwijs.

Ik hoop dat mijn Klapper voor velen het begin mag zijn van een prettige zoektocht naar hun Tiense voorvaders.

Dr. P. Kempeneers.