In mijn Tiense sprokkels 206 en 207 schreef ik over de uitdrukking “Geen oorden, geen muziek”. De verklaring staat ook in mijn “Tiens en Hoegaards Idioticon” (2004, blz. 153). Bij het nakijken van het Kerkarchief van Kapellen in het Tiense archief vond ik in het oud archief, onder nummer 1b, de tekst van een decreet van keizer Jozef II uit 1784. Hierbij staan mooie afbeeldingen van oorden, stuivers en zilveren leeuwen, die in Brabant gangbaar waren. Wie nog zo’n geldstuk vindt, kan niet altijd goed lezen welke tekst erop staat. Daarom vond ik het nuttig om deze afbeeldingen op te nemen. Met dank aan mijn webbeheerder dr. Edelhart Y. Kempeneers.

Silveren Leeuw (Lion d’argent)
munt-01

halven Silveren Leeuw (Demi Lion d’argent)
munt-02

Gulden (Florin)
munt-03

thien stuyvers (Dix sols)
munt-04

vyf stuyvers (Cinq sols)
munt-05

thien oorden (Dix liards)
munt-06

Dobbel oord (Double liard)
munt-07

oord (liard)
munt-08

Dobbel Kremnitz Ducaet (Double Ducat de Kremnitz)
munt-09

Kremnitz Ducaet (Ducat de Kremnitz)
munt-10

Dobbel Keyserlyck Ducaet (Double Ducat Imperial)
munt-11

Keyserlyck Ducaet (Ducat Imperial)
munt-12

Keyserlyck Patacon (Ecu Imperial)
munt-13

Kremnitz Patacon (Ecu de Kremnitz)
munt-14

Dr. P. Kempeneers.