In zijn onvolprezen Woordenboek van Familienamen (herziene uitgave 2003) verklaart dr. Frans Debrabandere de naam Kobia als een verkorting van Jakobia. Deze verklaring lijkt de meest aannemelijke. Toch vond ik een betere oplossing in 4 handschriften van dr. H. Jacobs.

Rond 1750 was de moeder-overste van het Sint-Jansgasthuis in een proces verwikkeld met de stadsoverheid. De wethouders betwistten de juistheid van de rekeningen. Ook hadden ze zware kritiek op de werking van het gasthuis. In verscheidene “inscriptis” verweerden de nonnen zich heftig. Verder zochten ze getuigenissen van zieken om hun gelijk te staven. In hoever deze getuigenissen de werkelijke toestand weergeven, is twijfelachtig. Sommige zieken legden immers voor de nonnen een gunstige getuigenis af, maar verklaarden voor de overheid het tegenovergestelde.

Manuscript 433 bevat een verklaring (in het Frans) van een zekere Nicolas Cobbia, een Fransman die getrouwd was met Clara Belemans. In november 1750 waren beiden ziek. Nicolas verklaarde op 26 februari 1754 dat beiden goed werden verzorgd. Onderaan tekende hij als Nicolas Goupillet! In handschrift 434 heet de Fransman Nicolas Gaupillet. Hij is dan de echtgenoot van Clare Bellemanse (uitgesproken op z’n Frans). In handschrift 437 klaagt Clara Belemans over het slechte eten in het gasthuis, dat bestond uit gestoofde coolen, poeten ofte raepen. En in nummer 438 is ze de huivrouw van Niclas Tobia. Verwarring dus alom, die aan de basis ligt van de vervorming van Goupillet tot Kobia.

Clara legde ook ongunstige verklaringen af. Daarom noteerde moeder-overste verbolgen over de vrouw van Kobia wat stuck meubel sij is!

Besluit. Kobia komt uit het Frans Goupillet, verkleinwoord bij Goupil “vos”, en betekent dus “vosje”.

Dr. P. Kempeneers.