godbarende2Langs de Torenstraat in Attenrode-Wever, op het goed van het Kasteel van De l’Escaille, staat een oude merkwaardige kapel. In de brochure “Kennismaking met Glabbeek” staat op blz. 41 dat het “bouwopschrift helaas grotendeels onleesbaar is”. Deze bewering intrigeerde mij om het opschrift te gaan ontcijferen.

Door de tekst eerst met een spons nat te maken kwamen de letters duidelijker te voorschijn. Dit was belangrijk voor de lettergroep AE. De streepjes die de E voorstellen, waren immers niet meer leesbaar.

Bij mijn zoektocht op zaterdag 17 juni 2006 werd ik flink geholpen door René Vandegaer uit het Binnenveld, die aanklopte bij Camille Vanstockstraeten. Deze laatste woont pal over de oude kapel en zorgde voor lange ladders, zodat ik tot bij de inscripties kon geraken.

godbarendeOp een hoogte van zowat 5 meter staat de tekst “Sanctae Dei genitrici”, dit is “aan de godbarende heilige”. De titel “Dei genitrix” of in het Grieks “Theotokos” werd aan de Maagd Maria officieel toegekend tijdens het concilie van Efese in 431. De titel is vooral populair bij de Grieks-orthodoxen.

Onder het familiewapen van de familie de Turck las ik het volgende. “Hoc sacellum A(nn)o 1648 ab ill(ustrissimo) D(omin)o Walt(ero) Follaerts erectum cura et pietate praenob(ilis) familiae Baronum de Turck et Kersbeek reaedificatum fuit a° 1881”. Of in het Nederlands: “Deze kapel, in het jaar 1648 door de doorluchtige heer Wouter Follaerts opgericht, werd door de zorg en de vroomheid van de weledele familie der baronnen de Turck en Kersbeek herbouwd in het jaar 1881”.

Wouter Follaerts (soms Vollaerts geschreven) was pastoor in Attenrode van 1618 tot circa 1661. Deze wordt echter niet bedoeld. Een andere Wouter Follaerts schonk, samen met zijn vrouw, een schilderij met de afbeelding van Carolus Borromeus, die in 1610 heilig werd verklaard. Zijn feestdag valt op 4 november. Follaerts zou een wekelijkse mis hebben gesticht, maar hiervan was bij de kerkvisitatie in 1672 nog niets in huis gekomen. Pas in 1703 werd er een mis door Wouter Follaerts gesticht.