Op de microfilm 1386/7, eigen collectie van het Rijksarchief te Leuven (p. 92-94), kunnen we (soms met moeite) de namen lezen van de bevolking van Sint-Margriet in 1709. De secretaris was zeker geen feminist, vermits hij de echtgenotes enkel vermeldt als sijne huijsvrouwe bij de naam van de pater familias met zijn kinderen. Verder vinden we bij de families de namen van knechten en meiden. Soms is zulke namenlijst voor een genealogische vorser voldoende om gaten in zijn stamboom op te vullen. Ik neem de namen over zoals ze werden opgetekend. Wel heb ik gemakshalve de schikking wat veranderd. De afkorting “kind.” heb ik overal voluit geschreven als “kinderen”. Tussen 2 ronde haakjes staat het totaal aantal inwoners per huis, tussen 2 vierkante haakjes noteer ik bijkomende informatie.

Aendrachte gedaen binnen den dorpe van hauthem, marije [= meierij] van Cumptich onder thienen desen 6 Junij 1709.

1. peeter sondervorst, sijne huijsvrouwe, kinderen Anna, matthijs, Hendrick taes, Lib. sondervorst (6).
2. Gillam mellaerts, sijne huijsvrouwe, kinderen Jan mellaerts, meijssen [meisen = meid, hulp] geertruijt vander beecken (4).
3. Goúaert [lees: Govaert] meijs, sijne huijsvrouwe, kinderen wauter, catharina, knechten Jaspar naegels, Catharina smets suster (6).
4. Lambrecht schodts, sijne huijsvrouwe, kind maria schodts (3).
5. Hendrick sottea [f. 92 staat: hend. sestiau], sijne huijsvrouwe, kinderen matthias, Cecilia sottea (4).
6. gilis mellaerts, sijne huijsvrouwe, kinderen catharina, wauter mellaerts (4).
7. Die weduwe riga, kinderen maria, catharina riga (3).
8. Jan nijs, sijne huijsvrouwe, kinderen Jan claes, lisabeth, francis, christina, gillam claes, carlos nijs, anna maria nijs, knecht claes schaijes, Ambroes Logist, Aert genardt?, Hendrick schepers, meijsen Elisabeth boonen, maria van leurbeeck (15).
9. Nijs puffe, sijne huijsvrouwe, kinderen Jan, piroe, nijs, francis, gilis, anna puffe (9). [Ik tel er 8].
10. Goort claes, sijne moeder Joanna stockmans, knecht anthoen hubert (3).
11. Lambrecht gilis, sijne huijsvrouwe, kinderen godtgaf, mari catharina gilis (4).
12. Merten voermans, sijne huijsvrouwe, kinderen francis, catharina, maria, appolonia voerman (6).
13. Merten trullens, sijne huijsvrouwe, kinderen anna trullens, Anna Catrina booten, maria booten (5).
14. Hendrick breesen Jong [op f. 92 staat: hend. brees den Jongen], sijne huijsvrouwe, kinderen maria, anna, catharina breesen (5).
15. Rennier nijs, sijne huijsvrouwe, kinderen Anna, matthijs, rennier nijs (5).
16. Hendrick breesen oud [op f. 92 staat: hend. brees den oude], sijne huijsvrouwe (2).
17. Wauter polleunis, sijne huijsvrouwe, kinderen Maria, Elisabeth, Christina, Jan polleunis, meijs [= meisen, meid] engel boonen, knecht wauter taes, Jan Jmmens (9).
18. Hendrick weesen, sijne huijsvrouwe, kinderen catharina, Maria, Joanna weesen (5).
19. Jan Ceuleers, sijne huijsvrouwe, kinderen Maria, Hendrick ceuleers (4).
20. Melser Lindekens, kinderen melser, gillam, Jan, christina, beatricx, susanna, claes Lindekens (8).
21. Hendrick Hendrickx, sijne vrouwe, kinderen margarita, maria, Elisabeth hendrickx (5).
22. Jan bocque, sijne huijsvrouwe, kinderen hendrick, margarita, maria bocque (5).
23. peeter Hendrickx, sijne vrouwe, kinderen Aert, Lowies, Jan, catharina hendrickx, meijs [= meid] margarita delvaux (8). [Ik tel er 7].
24. Guillam Joris, sijne huijsvrouwe (2).
25. Simon tweepenninckx, sijne huijsvrouwe (2).

Totael 132 hondert twee en dertich menschen. [In feite: 130].

Aldus aengedraegen ten daege als boúen.
G. Vrancx secretaris.

Klapper

De nummers verwijzen naar de nummers in de tekst.

Bocque, Jan 22
Bocque, Maria 22
Boonen, Elisabeth 8
Boonen, Engel 17
Booten, Anna Catrina 13
Breesen, Hendrick (jong) 14
Breesen, Hendrick (oud) 16
Ceuleers, Hendrick 19
Claes, Goort 10
Claes, Jan 8
Delvaux, Margarita 23
Genardt?, Aert 8
Gilis, Lambrecht 11
Hendrickx, Elisabeth 21
Hendrickx, Hendrick 21
Hendrickx, Peeter 23
Hubert, Anthoen 10
Immens, Jan 17
Joris, Guillam 24
Lindekens, Melser 20
Logist, Ambroes 8
Meijs, Govaert 3
Mellaerts, Gilis 6
Mellaerts, Gillam 2
Mellaerts, Jan 2
Mellaerts, Wauter 6
Naegels, Jaspar 3
Nijs, Carlos 8
Nijs, Jan 8
Nijs, Rennier 15
Polleunis, Wauter 17
Puffe, Anna 9
Puffe, Nijs 9
Riga (weduwe) 7
Riga, Catharina 7
Schaijes, Claes 8
Schepers, Hendrick 8
Schodts, Lambrecht 4
Schodts, Maria 4
Sestiau/Sottea, Hendrick 5
Smets, Catharina 3
Sondervorst, Librecht 1
Sondervorst, Peeter 1
Sottea, Cecilia 5
Sottea/Sestiau, Hendrick 5
Stockmans, Joanna 10
Taes, Hendrick 1
Taes, Wauter 17
Trullens, Merten 13
Tweepenninckx, Simon 25
Vander Beecken, Geertruijt 2
Van Leurbeeck, Maria 8
Voermans, Merten 12
Weesen, Hendrick 18
Weesen, Joanna 19

Dr. P. Kempeneers, 10 september 2006.