Deze zijsprokkel is in 2007 in het tijdschrift Brabant Cronikel gepubliceerd.

doktersbriefje

Mynheer

Ick en soude het kleyn geen púrgatie derven
ingeven, midts het soo langh besloten is
geweest. maer ick vinde geraetsaem dat
men het van daeg liet een kleyn
clysterie setten. Ist datter geen swerte
suster by de hand is soo kan men
roepen Catharina, een vraúwe die
woent int achterhuys van myn heer
schot int eerste huys van de schrynstraet.
ick sal volgens alle apparentie morgen
uytgaen. geeft daer en tusschen van
tyd tot tyd een lepelke van dit fleske.

Woordverklaring.

– ick en soude … geen: zinsconstructie met een dubbele ontkenning, te lezen als ’n … geen. Deze versterkende ontkenning is nog gebruikelijk bij ouderen.
– het kleyn: het klein kind, het kleine meisje (dialectisch nog in gebruik).
– derven: niet in de betekenis van “ontberen”, maar van “durven”.
– clysterie: klisteer, darmspoeling, lavement, klysma.
– schrynstraet: in Leuven de Schrijnmakersstraat, dialectisch Schrijnstraat. Onder de officiële naam is een bordje aangebracht met de vermelding “Schrènsstroot”.
– apparentie: waarschijnlijkheid.
– en tusschen: intussen.

Rijksarchief Leuven, document Openbare Onderstand Leuven, nr. 1626. Niet gedateerd (18de eeuw).

Dr. P. Kempeneers. Tienen, 27 september 2006.

Geïnteresseerd in oud schrift? Zie de publicatie van dr. fil. Paul Kempeneers: Oud Schrift – Lezen, Begrijpen, Overzetten.