Op de Heinkensberg in Wever staat een mooie kapel toegewijd aan O.L.Vrouw ter Sneeuw. In 1922 werd de kapel vergroot met het oog op de 350ste verjaring van zijn stichting. Volgens de traditie was het de Spaanse veldheer Dionisius Vicca die de kapel in 1572 bouwde. Deze veldheer moest slag leveren tegen de geuzen. Met een kleiner aantal krijgsvolk overwon hij, nadat hij tot de Moeder Gods had gebeden.

Verscheidene onderzoekers hebben hun twijfels over het verhaal. De generaal zou geboren zijn in Cádiz in Spanje. Ik deed navraag over Vicca in het archief van de universiteit van Cádiz, maar mijn zoektocht leverde niets op. Fernando Álvarez de Toledo, de tweede hertog van Alva (in het Spaans: duque de Alba), werd door koning Filips II omwille van zijn mislukking (!) in 1573 van zijn zending ontheven en naar Spanje teruggeroepen. Je kunt het nalezen op de Spaanse Wikipedia: “Ante este fracaso, Felipe II le relevó de su misión y dispuso su retorno a España en 1573”.

Afgezien van het feit dat op de toen beboste Heinkensberg helemaal niet gevochten kón worden, werd in onze streek helemaal niet gevochten. Een aantal Brabantse steden opende in 1572 zelfs de poorten voor Oranjes troepen: Diest, Tienen, Leuven en Nijvel (Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden, 2004, 301). De vraag is trouwens, of de generaal van Alva, de installateur van de Bloedraad, zo enthousiast in Attenrode-Wever onthaald werd. Een veldslag had wel plaats op de Wolmerse heide in Vissenaken, op 15 september 1576.

Volgens Raymaekers (Jaarboek van Glabbeek, 1993) zond Lodewijk Vermeulen, kleinzoon van Gerardus Henricus Vicca (7de generatie), een doodsaandenken en een brief aan zijn nicht Julia Raeymaeckers. In het doodsaandenken staat dat Dionysius Vicca rond 1523 te Cádiz zou geboren zijn. Hier begint dus de legende.

Dr. P. Kempeneers.

Zie ook het boekje “Vicca van bij ons“.

Verschenen in de Publipers op donderdag 1 februari 2007.