Van 1 december 1789 tot 30 april 1790 waren er 11 jongens en 15 meisjes die van den armen geleert woôrden, dus 26 kinderen die les hadden gekregen van de koster Jacobus Platton. Deze werd op 27 mei 1790 betaald door Jan Claes uyt de Tafel revenuen en in het bijzijn van pastoor P. Stas. Maar niet alle arme leerlingen waren 5 maanden gekomen. De wedde van de koster bedroeg 4 stuivers per kind en per maand. Wie dus 5 maanden les had gevolgd, kostte aan de Tafel 5 x 4 = 20 stuivers of 1 gulden. De koster ontving voor zijn lessen 20 gulden en 8 stuivers (1).

schoolVoor de genealogen zijn de namen van de schoolkinderen interessant. Het waren: Elisabeth de Vos en Peeter de Vos, Peeter Struijven en Maria Gertrudis Struijven, Antonia Clijnen, Lucia de Vos, Albertus Henderix en Maria Henderix, Joannes Franciscus Somers en Joanna Somers, Maria Ludovica Clijnen, Joannes van Winckel, Mattijs van de Vorst, Anna Catharina Jaquimijn, Joanna Keuleers, Joannes van de Poel, Gillam Willems, Christina Nijs, Theresia Pens, Andilia van de Vorst, Cornelis Michils en Jan Baptist Michils, Sebastiaen van Arenborg, Anna Catharina Govars, Angelina van Winckel, en ten slotte Joanna Michils.

(1) Kapellen, oud archief, nr. 5: H. Geesttafel van Kapellen, rekeningen uit de 18de eeuw. Bewaard in het archief te Tienen.

Dr. Paul Kempeneers, Tienen.