bornhofBronnen komen ten zuiden van de lijn Dijle-Demer massaal voor. Het oude woord was born, soms afslijtend tot bon. Onder invloed van het Duitse woord Brunnen werd born in het moderne Nederlands door “metathesis” bron. In de huidige Bronstraat in Zuurbemde staat nog een hoeve met een vierkant binnenplein. Vanaf de 16de eeuw heette deze boerderij het Bornhof. Thans is deze naam vergeten, maar een sprokkel kan hem wellicht doen herleven.

In 1541 lag een perceel “achter den bornne regenoten den bornhoff”. De naam Bornhof zal niet veel ouder zijn, want in 1575 bezaten de erfgenamen van Elizabeth Hoydoncx een boerderij in Zuurbemde, tegenover de kerk, “nu den bornhoff geheeten”. In 1705 was de eigenaar van het Bornhof Niclaes van Vecoven. Het goed was toen 3 zillen groot (bijna een hectare) en grensde aan het hoekhuis van Huijbrecht van der Meulen, de erfgenamen van Jonker Peeter van Ranst en “een straetken lijdende naer den borneput”. Van Ranst was burgemeester van Tienen en eigenaar van een boerderij waarbij later De la Coste zijn kasteel bouwde, nu bekend als het rustoord Arcadia.

In 1731 was het Bornhof een herberg. Het huis werd toen bewoond door herbergier Jan van Veeckhoven. De herberg was een trefpunt bij onverwachte gebeurtenissen. Op het pachthof van de kasteelheer Isidoor Michel de la Viefville (nu Arcadia) woonde ook de pachter van de heer, Peeter Smets. Op woensdag 10 oktober 1731 was de vrouw van Smets op geheimzinnige wijze gewond geraakt. Men beweerde dat ze van een appelboom was gevallen, maar de vrouw zelf hield bij een beroerte die ze kreeg nabij het bakhuis. In de tekst heette het “een quaelte”, te lezen als een “kwalijkte”. De vrouw werd “gecurreert” door chirurgijn Jacques Massart uit Tienen. Op zondag 14 oktober 1731 ging Elisabeth Maes, de vrouw van de herbergier van het Bornhof, samen met haar buurvrouw Maria Timmermans, huisvrouw van Michiel Liesenborgh, naar het pachthof om de gewonde vrouw te gaan bezoeken. Ze was verlamd tot aan de buik. De volgende week overleed ze.

PS. Volgens dokter Hubert Bovens uit Zutendaal ging het om Elisabeth Buvens, die echter al op 11 oktober 1731 overleed, wat dus in tegenspraak is met de tekst in de schepengriffies.