Over het Hof van Bunsbeek schreef Bets in 1870: “Wat het kasteel der heeren van Bunsbeek aangaat, sedert lang moet het vernietigd zijn, want niemand weet waar het gestaan heeft.” Welnu, het Hof van Bunsbeek stond op de plaats van het huidige kasteel van Leyssens.

In 1463 bezat het Tiense Kabbeekklooster in Bunsbeek een beemd gelegen “achter thof van bunsbeec”. Het pachthof wordt ook nog in 1571 vermeld als “het hoff te bunsbeecke”. Het voormalige pachthof werd eigendom van de Tafel van de Grote H. Geest in Leuven. In 1576 was het “een hofstadt metten borreputte”, met een vervallen kelder en een blok. In 1627 mat landmeter Guilliam Roij het eigendom op. Het bestond toen uit een boomgaard of weide “daer het pachthoff heeft opgestaen”. Het lag niet ver van de kerk en grensde aan de straat gaande van Boeslinter naar de kerk van Bunsbeek. Deze straat is de huidige Schoolstraat.

Interessant is de aanduiding dat het verdwenen pachthof ook grensde aan “de wouwers van Cabbeke”. Kabbeek bezat een langwerpig perceel, met kadasternummer D 24, dat van achter grensde aan het Hof van Bunsbeek. Op het einde van dit perceel lag een vijver die nog altijd bestaat. Verder lag het Hof van Bunsbeek van achter tegen de Papenbeemd. Deze grote weide, D 54, was eigendom van de abdij van Heilissem. Het Hof van Bunsbeek is aldus goed te lokaliseren op D 13. In het kaartenboek van de Grote H. Geest heeft het eigendom het nummer 34. De H. Geest van Leuven betaalde bovendien jaar na jaar 9 deniers aan het heerschap van Bunsbeek. Deze cijns herinnert aan het vroegere bezit van de heer. In 1763 had het voormalige Hof van Bunsbeek aan de Schoolstraat een oppervlakte van 1 bunder 3 dagmalen 91 roeden, dus zowat 2 hectare.

De recente bouwgeschiedenis is bekend. Henri Platton uit Tienen kocht de grond en bouwde er de lage vleugel van het kasteel in 1862. Rond 1974 ging het eigendom naar Jef Leyssens, de bekende fotograaf uit Tienen.