BataviaIn mijn dialectwoordenboek (Tiens en Hoegaards Idioticon, p. 173) noteerde ik een oude uitdrukking met de stadsnaam Batavia. Als ontwijkend antwoord op de vraag “Wat ga je doen”, zei men lang geleden “Poten (= wortelen) wieden in Batavia”, in het Tiens “poeëte wieë in Patavia”. De naam Batavia, afgeleid van de volksnaam Bataven, lijkt bij de huidige generatie onbekend. Het was eertijds de hoofdstad van Indonesië, dus het huidige Djakarta.

Volgens het uitgebreide archief van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) in Middelburg vertrokken 7 Tienenaars naar de Nederlandse kolonies. De webstek op het Internet vermeldt 700.000 namen.

Zo vertrok in 1744 een Tienenaar als soldaat naar Batavia, in die tijd gesitueerd in Oost-Indië. De jongeman heette Pieter van Geertruijden en voer met het schip “Nieuw Vijver vreugd” naar het verre oosten, in dienst van de Oost-Indische Compagnie. Hij overleed volgens het Grootboek van Batavia’s Hospitaal op 24 maart 1747. Zo lees ik in een “oorkonde”, getekend door de bewindhebber in Middelburg op 25 april 1760. Het origineel overlijdensbericht bevindt zich in een map, in het rijksarchief van Leuven bewaard onder het nummer 23.320 van het kerkarchief van Kapellen. Daarom vermoed ik dat deze jonge soldaat van Kapellen afkomstig was. Als mijn identificatie juist is, dan gaat het over Pieter van Geertruijden die in Kapellen geboren werd op 2 mei 1717. Hij was de zoon van Petrus van Geertruijden en Anna Margareta Naegels. Bij zijn vertrek naar Batavia was hij dus 27 jaar oud. In Oost-Indië overleed hij nog geen 30 jaar oud.

Het schip Vijvervreugd was in 1742 gebouwd voor de Kamer van Zeeland op de werf te Zeeland. Het had een laadvermogen van 1150 ton. Op 23 juli 1746 ontplofte de Vijverveugd op de rede van Batavia, met 70 man aan boord. Onze Kapelse jongen was toen niet aan boord. In 1748 bouwde de Kamer van Zeeland een nieuw schip, ook Nieuw Vijvervreugd genoemd. Het schip kende hetzelfde lot als zijn voorganger. Het ontplofte nabij de Shetland-eilanden op 9 mei 1756.

batavia-tekst

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op donderdag 10 januari 2008.