De Schepengriffies van Glabbeek nummer 782, bewaard in het Rijksarchief te Leuven, behandelen criminele feiten die zich in Glabbeek en omgeving hebben afgespeeld tussen 1772 en 1782.

Op zondag 29 november 1772, na het Lof, gingen 2 inwoners uit Wever een pint pakken in de herberg van de weduwe van Hendrick Willems in Attenrode. In de kelderkamer waren eenige soo mans als vrouwe persoonen paysibelyck dansende [op vreedzame wijze dansend], maar niet voor lang. Geert Vicca en anderen uit Glabbeek verdreven de dansers met stokslagen. We luisteren naar de getuigenis van Matthys Van Goedsenhove, ingezetene van Wever, 29 jaar oud. Komende uit het huis van Jan Beullekens, ging Matthys een pint drinken bij de weduwe Willems in Attenrode. Na een uurtje wou Matthys gaan dansen, maar Peeter Beullekens wilde hem dat beletten. Daarom liet Matthys het meisje gaan, maar Geert Vicca uit Glabbeek sprong al vloekende op hem toe en begon hem met zijn vuisten te slaan. De jongen trok zich terug om aan de slagen te ontkomen. Onmiddellijk echter sprongen 4 à 5 personen naar hem toe en begonnen met hun stokken te slaan, waer door hy een gadt in syn hooft heeft ontfangen, door hetwelck hy veel bloedt heeft gestort. Met zelf een stok van zijn belagers af te pakken, geraakte Matthys ten slotte buiten de herberg. Van de aanvallers herkende Matthys enkel Geert Vicca. Matthys vluchtte in het huis van Peeter van Hellemont om zijn wonde daar te laten vermaken.

Ook Jan Vandeput, knecht bij de pastoor van Wever, 33 jaar oud, kreeg ervan langs. Toen hij zag dat er ruzie was, ging hij buiten de herberg staan. Geeraerd Vicca riep echter Gij zijt mijnen man en sloeg met een stok op zijn hoofd, zodat hij ter aerde in onmaght is gevallen. Nog andere getuigen vertelden hetzelfde verhaal.

In de volgende bundels van nummer 782 komt genoemde Geert Vicca nog verscheidene keren voor, onder meer voor slagen en verwondingen toegebracht aan inwoners van Zuurbemde. Voor Vicca en zijn kompaan Francis Fets was er voor buren uit Zuurbemde geen bier in Glabbeek. De feiten speelden zich af op 1 en 8 december 1772, voor de herberg van Michiel Guelinckx op de Dries. De teksten geven een goed idee van het sociale leven in het Hageland in de 18de eeuw.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op donderdag 15 mei 2008.