Dr. Hans Jacobs in Tienen bezit 2 fragmenten uit het notitieboek van Sieur P. Dillen. Deze was in 1793-1795 rentmeester van het Klooster van Sint-Bernardsdaal in Diest. Eén katern is ingebonden in een brief van Albrecht en Isabella uit 1606. De 2 fragmenten, samen met enkele aanvullingen, zijn samen ingebonden. Dit handschrift heeft het nummer 677.
Voor genealogen en geschiedkundigen is de bladzijde interessant, waarop de namen staan van de kloosterzusters in 1797. De lijst bevat 20 namen met opgave van de leeftijd. Bij de afschaffing van het klooster door de Fransen werden de nonnen buitengezet. Dit gebeurde op 14 november 1796. Ze werden opgevangen aan de overkant in de reeds onteigende commanderij van de Duitse ridders.

– Jouffrouwe Theresia Verbist Abdisse van Westerloo, oudt 80 jaeren.
– Maria Anna Speekaerts van Puers 68.
– Edmunda Wouters van Weghter 59.
– Jûliana Ceulemans van Sempse 58.
– Norberta Biermans van Grobbendonk 57.
– Benedicta Van Parijs van Lubbeek oud 49.
– Theresia Golfus (1) van Haeght oud 51.
– Cecilia Vranckx van Loven 45.
– Philippina Van der Veken van Lier 40.
– Scholastica Magnus van Sempse 38.
– Bernarda Lowet van Oplinter 34.
– Josepha Raeijen van Olmen 33.
– Humbelina Van de Poel van Oplinter 31.
– Lutgardis Vekemans van Kessel 30.
– Suster Bernarda Ennekens van Tongerloo oud 67.
– Geertray Kemps van Balen 69.
– Martha Borremans van Cortyk 45.
– Catharina Gastmans van Oevel 40.
– Clara Boven van Diest 33.
– Anna Maria Van Houte van Schel 26 jaeren.

(1) Debrabandere citeert in zijn Woordenboek van Familienamen (2003, p. 525) de naam Goltfus, dit is de Duitse bijnaam Goldfuss: gouden voet, wellicht naar de gouden gesp aan de schoen. Met de toevoeging: In de 17de eeuw in Haacht familie van Duitse orgelbouwers (ESB 1940, 367-382).

Bibliografie. Fr. Claes, Iets over de abdij van Sint-Bernard te Webbekom en Diest. In: Oost-Brabant 1977, p. 11-16.

Dr. Paul Kempeneers. Tienen, 14 september 2009.