(Nuttig voor een restaurantdag of een etentje).

Laat vrij een rustig man
al doen wat dat hij kan
ter eeren van den dis
wat baat sijn soete taall
en vriendelijk onthaall
alst wijf een suer muil is

Een rustig wijf
en haer bedrijf
verheught den dis
maar als de waart
dan pruilt en baart
soo ist al mis
bord

Dr. P. Kempeneers, twee teksten afgeschreven van twee eetborden in het Muiderslot, Amsterdam 1683. Verschenen op de website op 11 september 2014.