In maart 1799 graveerde Jean Jacques Castex in een pijler in de tempel van Philae een Franse tekst. Dat was uitzonderlijk, vermits in de pijlers enkel hiërogliefen staan. We lezen hierop dat het Franse leger in Egypte is aangekomen en de mamelukken heeft verjaagd. De tekst dateert van 13 ventôse van het jaar 7.

castex

Een kleine rondvraag leerde mij dat haast niemand het woord ventôse kent. Daarom deze geschiedkundige sprokkel. Hij is dus niet bedoeld voor de intellectuelen die over de “Republikeinse Kalender” wel hebben gehoord. Anders gezegd: over de “Calendrier Grégorien”.

In september 1792 begonnen de Fransen met een eigen kalender, die gebruikt moest worden in het hele Franse Rijk. De namen van de maanden zijn goed gevonden. Ze hebben een specifieke uitgang, die het seizoen weergeeft. Een kort overzicht.

De eerste maand liep van 22 september tot 21 oktober van het jaar 1. Deze nieuwe maand heette Vendémiaire. De uitgang is -aire en wijst naar de vendange of wijnoogst. Dus Wijnmaand. Hierop volgen Brumaire en Frimaire (Nevelmaand en Vorstmaand). De namen van de wintermaanden zijn Nivôse, Pluviôse en Ventôse of Sneeuw-, Regen- en Windmaand. Dan volgen in de lente: Germinal, Floréal en Prairial, die verwijzen naar het kiemen en bloeien van planten en de weiden. Ten slotte kregen we Messidor (Oogstmaand, moisson = oogst), Thermidor en Fructidor, dus Warmte- en Vruchtenmaand.

Deze kalender hield 14 jaar stand, tot 1 januari 1806. Hij werd ook in België opgelegd. Onmiddellijk na de afschaffing maakte de drukker G. Huyghe op de Kaasmarkt in Brussel een overzichtstabel om de kalender te kunnen omzetten naar de oude.

Verschenen in de Publipers op woensdag 6 januari 2016.