In Oost-Brabant, juli-september 2018, verschenen

  • Het oudste cijnsboek van Tienen, p. 51.
  • Een boek over Neerlinter. Een boeiende geschied- en plaatsnaamkundige studie, p. 52.