In 2016 verscheen in Rotselaar het boek “De volkstelling van 1747 in oostelijk Vlaams-Brabant”. Het bevat de telling in 137 gemeenten en steden. Zulke gegevens zijn genealogisch interessant. Een aantal tellingen zijn echter niet meer beschikbaar zoals in Miskom (p. 767, transcribent Herman Swinnen, nalezer Daniel Schepens). Hier lezen we dat Peter Morren, Gijsbert Vaes, Christiaen Bullens, Hendrick Smeijers en Hendrick vanden Poel, schepenen van Miskom, verklaren dat in februari 1748 een partije Hoessaren is gekomen in het huijs van onsen borgen meester. Zij sloegen in een groote disorder de deur van het huis in en verdistrueerden de kamer waar alle papieren van het dorp lagen, ook de op genomen cohier raekende het subsidie van zijne maijesteijt van het jaar 1747. Hierdoor was het onmogelijk om de kopij van het cohier terug te vinden. De schepenen tekenden deze verklaring op 19 februari 1750.

In een reeks manuscripten uit het privé-archief van dokter H. Jacobs vond ik gegevens uit de rekeningen van Miskom van de jaren 1747-1748 (1), opgesteld door Petrus Kemerlincx. Ik heb dit manuscript genummerd als MS 1046. Ongeveer dezelfde inwonersnamen vond ik terug in een Aendracht gedaen binnen den dorpe miscom 3 julij 175 (zie ook mijn sprokkel 410 “Aandrachten in Miskom (1721, 1741)), door mij genummerd MS 1047. Het laatste cijfer van het jaartal is door beschadiging niet leesbaar. Mogelijk gaat het om een 2 of een 3 ? In deze aandracht staan ook vermeld hoeveel koeien, runderen en schapen deze inwoners bezaten. Uiteraard verschillen de bedragen van de betaalde belastingen. In onderstaande tabel heb ik de inwoners van 1747-1748 opgetekend. Tussen vierkante haakjes noteerde ik de gegevens van de Aandracht. Nieuwe namen staan echter apart. Om namen vlug terug te vinden, heb ik ze in de tabel alfabetisch gezet.

Rekening van 1747-1748

Rekeninghe Bewys et Reliqua als is doende ende overgevende Petrus Kemerlincx als jngevoedert hebbende de Collecte van sijne majestijts Bede jngegaen Kersmisse 1747 ende geexpireert Kersmisse 1748 ende sulcx over sijnen ontfanck als uytgave die is als volght.

Ontfanck

Paulus Berg(h)en, 1 : 16 : 1. [koeij 2. – 1 : 3 : 0].

Christiaen Beullens, 13 : 1 : 0. [koeij 5, rund 5. – 9 : 1 : 50].

Michael Bollen, 8 : 6 : 3. [koeij 2, rund 3. – 6 : 2 : 50].

Jan Brugmans erffgen., 7 : 3 : 1. [Francis Brughmans, koeij 1, rund 2. – 4 : 2 : 0].

Hendrick De Fleth, 1 : 5 : 2. [koeij 1. – 0 : 3 : 50].

Hendrick Distelmans, 5 : 8 : 3. [koeij 2, rund 0. 2 : 2 : 50].

Lambert d’Opré, 0 : 12 : 2. [koeij 1, rund 1. – 0 : 2 : 0].

De weduwe Evera(e)rts, 1 : 9 : 0. [koeij 1. – 0 : 2 : 0].

Arnold Gulincx, 2 : 14 : 2. [koeij 1. – 0 : 3 : 50].

Gerard Hendricx, 2 : 18 : 0. [koeij 2. – 2 : 0 : 0].

Jan Hendricx, 3 : 19 : 3.

Arnold Joghmans weduwe, 0 : 3 : 3.

Petrus Kemerlincx, 22 : 9 : 2. [koeij 4, rund 5. – 14 : 3 : 0].

Libert Mertens, 7 : 1 : 2. [koeij 4, rund 3. – 4 : 3 : 0].

Gerard Morren, 0 : 14 : 2.

Peter Morren, 28 : 5 : 2. [koeij 6, rund 6. 19 : 2 : 0].

Guilliam Princen, 1 : 5 : 2. [koeij 2. – 0 : 3 : 50].

Dionys Quets weduwe, 8 : 16 : 0.

Petrus Quets, 23 : 0 : 2. [koeij 4, rundt 5, schapen 25. – 14 : 0 : 0].

Philip Schrevers, 1 : 1 : 3. [koeij 2, rund 1. – 1 : 1 : 0].

Hendrick Schutters, 7 : 8 : 3. [koeij 1, rund 2. – 5 : 1 : 50].

Hendrick Sere junior, 18 : 19 : 0. [koeij 4, runt 5. – 10 : 3 : 0].

Hendrick Smijers, 18 : 17 : 0. [koeij 5, rund 5. – 11 : 2 : 0].

Jan Spilstyn, 1 : 16 : 1.

Gisbert Vaes, 57 : 5 : 0. [koeij 6, rund 12, schaep 80. – 42 : 1 : 0].

Jan Vaes weduwe, 36 : 16 : 0. [koeij 6, rund 6, schaep 50. –  25 : 1 : 50].

Mart Van de Bon, 3 : 1 : 3. [koeij 2, rund 1. – 1 : 2 : 50].

Guilliam Van de Broek, 2 : 0 : 0. [koeij 1, rund 1. – 1 : 2 : 0]

Adriaen Van de Poel, 5 : 16 : 0. [koeij 2, rund 3. – 4 : 1 : 0].

Hendrick Van de Poel, 18 : 17 : 0. [koeij 4, rund 4. – 13 : 0 : 0].

Govard Van der Meulen, 8 : 2 : 1. [koeij 4, rund 2. – 4 : 2 : 0].

Jan Van der Meulen, 1 : 9 : 0. [1 : 1 : 0].

Michael Van der Meulen, 4 : 14 : 1. [koeij 2, rund 1. – 4 : 2 : 0].

Jan Van Eijck, 0 : 7 : 1.

Jan Van Esch, 1 : 12 : 3. [koeij 2. – 1 : 0 : 50].

Hendrick Van Gompel, 0 : 18 : 1. [de weduwe Van Gompel, koeij 2. – 0 : 2 : 0].

Guilliam Van Luijten, 3 : 12 : 2. [koeij 1, rund 0. – 2 : 2 : 0].

Jan Van Nerum, 2 : 10 : 3. [koeij 2, rund 1. – 1 : 2 : 0].

Jacob Wiricx, 9 : 5 : 0. [koeij 2, rund 5. – 5 : 2 : 25].

Hendrick Zere, 7 : 10 : 2. (Zie ook Sere).

Fig. 1. Fragment uit manuscript 1046 (1747-1748).

Nieuwe namen in de Aandracht.

Jan Claes, koeij 1. – 0 : 1 : 0.

Peeter Cockelbergh.  0 : 3 : 0.

Adriaen De Gheest, koeij 2, rund 1. – 2 : 1 : 0.

De weduwe De Gheest, 0 : 1 : 25.

Peeter Everaerts, koeij 2, runt 1. – 2 : 2 : 50.

Paulus Hendricx, koeij 2, rund 2. – 5 : 3 : 75.

Anna Loreijn, 0 : 0 : 50.

Guilliam Maes, 0 : 1 : 50. Geschrapt.

Jan Pans, koeij 1, rund 2. – 1 : 3 : 0 en 0 : 2 : 0.

Wouter Smolders. Geschrapt.

Hendrick Vaes, koeij 1, rund 1. – 0 : 2 : 50.

Paulus Vaes, heeft twee boinderen. – 2 : 18 : 0.

Jan Van de Bon, koeij 1. – 0 : 2 : 0.

Catharina Van der Leijden. Geschrapt.

De weduwe Van Veeckhoven, koeij 4, rund 2. – 7 : 0 : 25.

Rekening van 1780

Het mooi leesbare manuscript 1054/1 omvat de rekening opgesteld door Melchior van der Stucken in 1780. In het nummer 1054/3, opgesteld door dezelfde Van der Stucken in 1784-1785, vinden we ongeveer dezelfde betalers, uiteraard met verschillende sommen. In onderstaande lijst heb ik de namen eveneens alfabetisch gerangschikt.

Rekeninge Beweijs ende Reliqua, als mits dese is doende ende overgevende Melchior van der Stucken, als jngevoordert hebbende de personele settinge binnen dese parochie ende heerlijckhijdt van Miscom omgeslagen tot vervangh der intresten der rente waer mede dese gemeijnte is belast, als andere voorvallende personele Lasten, in conformiteijt der aendrachte van den 4 julij 1780 ende sulcx over sijnen ontvangh als uijtgave etcetera.

Ontfangh

Anthoon Appens, 3 : 7 : 2.

Christiaen Beullens junior, 7 : 5 : 0.

Christiaen Beullens den ouden, 4 : 10 : 0.

Peeter Beullens, 10 : 10 : 0.

Michiel Bollen, 9 : 16 : 1.

Francis Brughmans, 4 : 8 : 3.

Guilliam Brughmans, 1 : 2 : 2.

Jan Buvens, 4 : 18 : 3.

Peeter Courant, 4 : 3 : 3.

Jan De Geest, 5 : 10 : 0.

Jacobus De Vos, 11 : 0 : 0.

Hubertus De Wil, 1 : 5 : 0.

Lambert d’Opre, 2 : 12 : 2.

Peeter Everaerts, 1 : 7 : 2.

Wauter Goemans weduwe, 0 : 7 : 2.

Paulus Hendrickx, 5 : 16 : 1.

Henricus Hendricx, 3 : 0 : 0.

Jan Herrij, 0 : 5 : 0.

Jan Francis Kemelinckx, 25 : 10 : 0.

Francis Maes, 24 : 6 : 3.

Francis Marchant, 1 : 17 : 2.

Peeter Mertens, ­4 : 10 : 0.

Jan Pans weduwe, 7 : 1 : 1.

Eerweerde Heere Paster, 0 : 5 : 0.

Francis Plattaux, 0 : 7 : 2.

Peeter Schots, 1 : 10 : 0.

Philip Schrevers, 5 : 0 – 0.

Hendrick Schutters, 12 : 5 : 0.

Jan Smets weduwe, 1 : 5 : 0.

Paulus Smolders, 1 : 10 : 0.

Hendrick Spilstyn, 2 : 15 : 0.

Jacobus Spilstijn, 2 : 5 : 0.

Guilliam Torbeijns, 7 : 15 : 0.

Hendrick Torbeijns, 2 : 0 : 0.

Michiel Trompet, 13 : 15 : 0.

Christiaen Vaes, 54 : 17 : 2.

Gerard Vaes, 2 : 5 : 0.

Hendrick Vaes, 2 : 12 : 2.

Hendrick Van Dalem, 6 : 15 : 0.

Jan Louijs Vanden Dries, 2 : 10 : 0.

Christiaen Vander Meulen, 1 : 0 : 0.

Govard Vander Meulen, 7 : 7 : 2.

Govard Vander Meulen weduwe, 12 : 1 : 1.

Matthijs Vander Meulen, 2 : 5 : 0.

Carolus Vander Smissen, 9 : 2 : 2.

Laurijs Vande Weijer, 2 : 5 : 0.

Jan Van Esch weduwe, 1 : 15 : 0.

Matthijs Van Godtsenhoven, 14 : 17 : 0.

Ludovicus Van Gompel, 3 : 10 : 0.

Walterus Van Gompel, 11 : 3 : 3.

Guilliam Van Laer, 2 : 10 : 0.

Martin Van Laer, 3 : 17 : 2.

Guilliam Van Luyten, 2 : 8 : 3.

Peeter Van Luijten, 3 : 18 : 3.

Jan Van Meldert, 2 : 5 : 0.

Francis Van Nerum, 2 : 7 : 2.

Jan Van Nerum, 4 : 5 : 0.

Cornelis Waets, 4 : 5 : 0.

Jacob Wiricx, 13 : 5 : 0.

Hendrick Zere, 19 : 0 : 0.

Hendrick Zere junior, 0 : 15 : 0.

Den geheelen ontfangh deser compt samen te beloopen ter somme van drij hondert achtentachentigh guldens, acht stuijvers, drij oorden. Dico – 388 : 8 : 3.

Fig. 2. Fragment uit manuscript 1054/1 (1780).