De volgende artikelen zijn verschenen in nr. 3 van 2022:

– Beeldrijke veldnamen in het Hageland. In: Oost-Brabant 2022, nr. 3, p. 1-27.

Inwoners van Miskom (1747, 1780). In: idem, p. 28-34.

Familie Jonaert – Van Nauwen in Binkom (1751). In: idem, p. 34-37.

Jaargetijden in Opvelp. In: idem, p. 38-41.

Vreemdelingen in Opvelp (1774). In: idem, p. 42-43.

De Vlaamse Gemeentenamen. Heruitgave van het Woordenboek. In: idem, p. 44.

De boeken over Opvelp en Neervelp + de Atlassen worden aangekondigd in “Brabant Cronikel”, 24ste jaargang, nr. 3, p. 42.