Technische fiche

In 2014 gaf Familiekunde Vlaanderen Regio Leuven een boek uit over De volkstelling van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant. In 2016 volgde De volkstelling van 1747 in oostelijk Vlaams-Brabant. Zulke uitgaven zijn interessant voor de stamboomonderzoekers. In beide boeken noteerde Herman Swinnen als transcribent de gegevens over het dorp Miskom. De teksten werden nagelezen door Daniel Schepens. De gegevens over Miskom in 1747 ontbreken (p. 767). De schepenen leggen uit hoe dat komt. In februari 1748 viel een partij huzaren het huis van de burgemeester binnen. Ze verdistrueerden de kamer waar de papieren van het dorp werden bewaard. Zo gingen de gegevens verloren van het cohier raekende het subsidie van zijne maijesteijt geaccordeert voor den jaere 1747.

Sedert 10 september 2003 verzamelt mijn cardioloog dr. Hans Jacobs oude documenten. Van bij het begin heb ik deze documenten gelezen en apart genummerd. In mijn zoektocht naar toponiemen van gemeenten, vooral gelegen in het oosten van Brabant, vond ik in het privé-archief van Jacobs niet zelden nuttige gegevens. In de opgenomen attestaties vermeld ik dan het betreffende manuscript met de afkorting Jac + nummer. Op dit ogenblik is Jac 996 het voorlopig laatste nummer. Zo is bijv. Jac 976 een manuaal over de inkomsten van de Kapel van O.L.Vrouw ten Ransberg, vernieuwd in 1810. Jac 846 is een cijnsboek van Geetbets uit 1563. Jac 37 gaat over de omzetting van een lijfrente in een eeuwigdurende rente in Tienen, op 1 november 1400. Dit gebeurde als gevolg van de terugkeer van de pest en de fraudezaak van Tiense topambtenaren.  In manuscript 71 bevestigt het stadsbestuur van Tienen aan Germein Goossens, echtgenoot van Maria Anna Van Ranst, dat de kopie van september 1672 betreffende de genealogie van een aantal families juist is, enz.

Het manuscript Jac 996 bevat de Aandrachten van Miskom van 1716 tot 1741. De namen van 1716 komen nog voor een groot deel overeen met de belastingbetalers vermeld in de Volkstelling van 1702. Er staan wat meer gegevens in de Aandracht van 1721 die ik in mijn sprokkel opneem. Interessant is natuurlijk de lijst van 1741 met de namen die niet zoveel zullen verschillen van de verdwenen lijst van de volkstelling in 1747.

Soms zijn de documenten moeilijk te lezen. In het manuscript Jac 996 is het eenvoudig om moeilijk leesbare namen te bekijken in vroegere of latere jaren, zoals bijv. bij Willem Audewouters of Audewaters. Op deze wijze kunnen we eerst verkeerd gelezen namen gemakkelijk opsporen. Gemakshalve heb ik de namen genummerd.

Aendraght pro Anno 1721

[Enkele gegevens zoals de schrijfwijze van de naam verschillen met 1722.]

1. Mattias Aspeculo, 23-2. – 4 koij 5 lege beesten.

2. Cristiaen Vaes, 24-1-50. – ses koij rinten thin, schaepen 100.

3. Hendrick Vaes, 14-2-0. – 3 koij, rinders ses, schaepen 40.

4. Aert van Nerum, 1-0-0. – 2 koij 2 rinders.

5. Laureijs Bouwens, 1-1-50. – 1 koij drij rinders.

6. Reynier Baecken, 2-1-0. 1 koij 1 rint.

7. Nijs Goessens, 3-0-50. – koij 2, rinder 2. [1722 Nijs Goisens]

8. Mertien Vande Bon, 1-2-0. – 2 koij 1 rint. [1722 Martin]

9. Govaert Vander Meulen, 4-1-50. – 2 koij 2 rinders.

10. Geeraert Hendrickx (vervangen door Jan Dirick), 1-2-0. – koij een, 3 rinder. [1722 Jan Diricks]

11. Peeter Vlasselaerts, 11-3-50. – 3 koij 1 rint. [1722 Vlassars]

12. Jan Jaecobs, 3-0-75. – 2 koij. [1722 Jacobs]

13. Michiel Elias, 2-0-0. – 2 koij. [in 1750 staat Ilias; 1722 vervangen door Jan Smets]

14. De weduwe Guilliam Jansen. [1722 Iansens]

15. Jan Dierickx (vervangen door Gerart Hendricks), 6-0-0. – 2 koij.

16. Dionijs Quets, 2-1-0. – 1 koij 2 rinders. [1722 Dionis]

17. Robert Geuúens, 3-0-0. – 2 koijen een rint. [1722 Guvens]

18. Librecht Lorentops, 2-2-0. – koij 3, rinders 2.

19. Reijnier Lieseborgh, 1-3-50. – 2 koij 1 rint. [1722 Reijnir Liseborgh]

20. Willem Audewouters, bonders 7-1-0. – koe 4-1-0. rinders 4-0-0. [1722 Audewaters]

21. De weduwe Geert vande Bon, 1-3-25. – koij 2, 1 rint.

22. Jaen Craesbeckx, 2-0-0. – twe koij. [1722 Jan Craesbeck]

23. Jan Loreyn, 3-1-0. – 2 koij 2 rinders. [1722 Jan Loreijn]

24. Hendrick Maes, boinders 24-2-0. nota 26 lege beesten. [1722 niet meer vermeld]

[1722 bijgevoegd: Brose Smeijrs, 13-2-0. – 5 koij 4 rinders. 60 schaepen]

25. Peeter De Golba, 2 koij 1 rint. [1722 niet meer vermeld]

26. Francis De Geest, 11-0-0. – 4 koij 3 rinders.

27. Peeter Vaes, 6-2-50. – koij 5, rinders 4. [1722 de weduwe Vaes]

28. Hendrick De Greef, 5-3-0. – 3 koij 2 legen.

29. Jan Morren, 3-2-50. – 3 koij 1 rint.

30. Mertinus Laureys. [1722 Martinus Laureijs, 0-1-50. – 1 koij]

31. Librecht Mertens, 3-0-0. – 2 koij.

32. De weduwe Loffels (geschrapt: nu Spille), 1-3-50.

33. Germijn Schutters, 11-1-50. – koij 4-0-0. rinder 4-0-0.

34. Peeter Morren, 9-0-0. – 5 koij 2 rinders.

35. Jacobus Van Velck. [1722 niet meer vermeld]

36. De weduwe Wouter Claes, 1-1-0. – 2 koijen een rint.

37. Gillam Van Luijten, goet 1-1-50. – koij twe. [1722 Van Luiten]

36. Geeraert Vanden Brock, 1-0-0. – 1 koij een rint.

37. Hendrick (vervangen door Jan) Smets.

38. Jan Smets. [1722 geschrapt]

39. Peeter (vervangen door Hendrick) Smets, 20-0-0. – koij ses, rinders ses.

40. Hendrick van Kelf. [in 1720 staat van Klef; 1722 niet meer vermeld]

41. De weduwe Cnops, 0-1-50. – 1 lege beest.

42. Hendrick Hulsen. – 4 koijen drij rinders.

43. Mathijs Sere, 1-1-0. – 2 koij.

44. Guillam Vande Brock, 1-0-0.

45. Guillam Stals, 1-0-0. – 1 koij. [1722 Staels]

46. Jan Brughmans, goet 1-1-0.

Aendracht binnen Miscom op 26 junij 1741

[Tussen vierkante haken staan gegevens die later zijn toegevoegd.]

1. Jesper Schaers, Ierst 1-3-0, alnoch 0-1-50, alnoch 2-1-0, alnoch 0-1-50 (totaal 4-3-0). – Koey 9. [7-2-2]

2. Gisbertus Vaes, 31-3-50, Bosch 1-1-0, haverenbempt 0-3-0 (totaal 33-3-50). – Koeij 6, Rind 10. [50-16-1]

3. Peeter Quets, 13-2-0. – Koeij 5, Rind 2. [20-5-]

4. Dionys Goossens, 4-0-50. – Koey 2, Rind 3. [6-3-3]

5. Hendrick Zere, 4-2-50. – Koey 3, Rind 2. [6-18-3]

6. Simon Vandermeulen, 2-0-0. – Koey 2. men seght te wesen negen sillen, dus 2-1-0. [3-7-2]

7. Arnold van Nerum, 1-3-9. – Koey 2, Rund 1. [2-12-2]

8. Geert Hendricx, 5-2-0. – Koey 3, Rind 2. [8-5-0]

9. Goevaert Vandermeulen, 7-1-0. – Koey 3, Rind 2. [10-17-2]

10. Jan Vaes, wyden & Landt, winninge 17-0-0, Baron 2-0-0, van P.Vaes wyde 2-0-0, van Peeter Vaes 2-0-0, eygen 3-1-0, pastor 1-0-0, vanden selven 0-0-50, van Nerum 0-3-0, van Lescaille 2-0-0 (totaal 30-0-50). – Koey 7, Rind 7. [45-3-3]

11. Jan Diricx.

12. Jan Smets (bijgevoegd: weduwe), 0-2-0. – Rind 1. [0-15-0]

13. Dionys Quets, 5-0-0. – Koey 3. [7-10-]

14. Peeter Vlasselaers, 1-1-0. – Koey 1, Rund 1. [1-17-2]

15. Hendrick van Gompel, 0-2-0. [0-15-0]

16. Hendrick Smeyers, huys hoff 0-3-0, int hoeckvelt 0-2-0, aen de kerck 1-1-0, van Nerum 1-0-0, aen L(ieve) V(rouwken) 0-3-0, boven de baen 1-0-0, alnoch 0-2-0, begynhoff 1-2-0, (totaal 8-1-0), alnoch 0-3-0. – Koey 3, Rind 4. [13-10-]

17. Jan van Esch, 1-0-50. – Koey 2, Rund 1. [1-13-3]

18. Martinus vande Bonne, huys hoff 0-3-0, 0-0-75, 0-1-0, 0-2-0, 0-0-25 (totaal 1-3-0). – Koey 3, Rund 2. [2-12-2]

19. Geert vande Poel, 10-0-25. – Koey 4, Rinders 3. [15-1-3]

20. Arnold Gulincx, 2-1-50. – Koey 2, Rund 1. [3-11-1]

21. Jan van Nerum, 1-1-0. – Rind 1. [1-17-2]

22. Guillam vande Broeck, 1-3-0. – Koey 1, Rind 1. [2-12-2]

23. Peeter Kemerlincx, 15-3-50. – Koey 6, Rind 5. [23-16-1]

24. Frans de Geest, 6-3-50. – Koey 3, Rund 2. [10-6-1]

25. Jan Spilstijl.

26. Hendrick de Flet, 0-3-50. – Koey 1. [1-6-1]

27. Hendrick Vaes, 0-3-50. – Rund 2. [1-6-1]

28. Peeter Morren, 18-2-0. – Koeij 5, Rind 5. [27-15-]

29. de weduwe Cristiaen Vaes, overgebracht door Gis. Vaes, 7-2-0. – Koeij 5, Rind 3. [9-15-], een Koey vercoght op 9 Julij dus 4.

30. Liberecht Mertens, 5-0-25. – Koey 2, Rund 3. [7-11-3]

31. Guillam van Luyten, 2-1-75. – Koeij 2. [3-13-]

32. Jan Brughmans, 11-1-50, alnoch 3-1-0. – Koey 5, Rind 3. [17-1-1]

33. Cristiaens Beullens, 9-1-25. – Koeij 4, Rind 5. [13-19-1]

34. de weduwe Wauter Claes, 0-2-0. – Koey 1. [0-15-0]

35. Matthys Zere, 12-1-75. – Koey 6, Rind 3. [18-5-2]

36. Paulus Berghen, 0-2-0. – Koey 1, Rund 1. [0-15-0]