Dank zij mijn onuitgegeven “Historische Atlas” (700 blz.) ken ik de juiste plaats van meer dan 300 oude huisnamen in de Tiense stadskern. Toeristisch zou het erg aantrekkelijk zijn om deze namen op een klein schild aan te brengen. Ik denk aan een éénvormig schild, door de stad aangemaakt en aangebracht, in samenwerking en met sponsoring van de eigenaars van de panden.

Ik geef enkele voorbeelden uit mijn documentatie.

De Spanuit (dit is niet de hoeve van dr. J. Leonard), het Wit Huis, het Huis Namen, de Wildeman in de Kabbeekstraat en de Wildeman in de Bostsestraat, het Hemelrijk, het Huis van De Roijhout, de Blekerij, de oude en echte Rode Poort, de Drie Schoepen, het Wit Kruis, De Gulden Appel, het Rood Kruis, de Windmolen, de huizen van de tingieters in de Grote Bergstraat, het Gulden Vlies, de Prins van Luik, de Prins Eugenius, de Nobel of het Huis van Vileer, de Sint-Pieter, de Zwarte Leeuw, de Boog, de Kan, de Sint-Huibrecht, het Huis van Boergondië, de Sleutel, de Mahaigne, de Mahomet, het Verken, de Scheuleer, de Sint-Joris, de Kruiwagen, het Schaafberd, de Wan, de Beer, de Grote en de Kleine Gaper, de Schone Egge, de Lelie, de Sint-Niclaes, de Drie Bonnetten, de Felle Hoed, de Pelikaan, de Ring, de Valk, de Koning van Spanje, de Eenhoren, de Drie Kamelen, de Keizer, de Ooievaar, de Fortuin, de Kroon, de Blauwe Hond, het Paanhuis, de Dorre Boom, de Duif, het Gouden Kruis, de Balans, de Drie Koningen onderaan de Veemarkt en de Drie Koningen bovenaan deze markt, de Rooienburg, de Regenboog, het Lam Gods, het Eksterken, het Wild Wijf, de Edele Handboog, de Sint-Anna, Jeruzalem, het Hageland, de Hertog van Brabant, de Drie Rivieren, de Gulden Ploeg, het Rad van Avonturen, de Maan, de Zon, het Paradijs, de Zoete Naam Jezus, het Gulden Kalf, de Simme, de Gulden Kop, de Rode Leeuw, het Wild Verken, de Witte Duif, de Zift, de Refugie van Sint-Geertruiden, het Huis van Tongerlo, de Kromme Elleboog, de Half Maan, het Huis Loven, de Grote Hert, de Kleine Hert, de Zwaan, het Huis Loven, de Olifant (in de Leuvensestraat), het Zwart Schaap, de Drie Koppen, de Zwaan, het Papegaaiken, de Hostie, de Sint-Franciscus, de Refugie van Vrouwenperk, het Schellincxhuis, de Grote Lombaard (= Van Ransthuis, voorheen Leonard!), de Eik, de Samson, de Bruine Baard, de Pauw, de Arend, de Gulden Mortier, de Ster, de Sint-Antonius, het Groen Kruis, de Klok, de Gouden Ketting, de Vijf Sterren, de Horen, de Helm, de Avemaria, de Paternoster, de Gulden Boom, de Peroen, de Gulden Laars, het Truweelken, de Grote en de Kleine Spiegel, de Gulden Fontein, de Rode Snel, de Sint-Thomas, het Land van der Mennen, het Soldatenhuis, de Huidvetterij, het Verkenvoetken, de Anker, de Engenvliet, de Boerendans, de Roos, de Gulden Schoen, de Wijngaardrank, de Gans, de Mortier, de Gulden Blaasbalg, de Psalm, de Drie Haringen, de Bonten Os, Valkenborg, de Trouw, enz.

Zulke toeristische aanduidingen zouden enig zijn in Vlaanderen. Ziet iemand er wat in om zo onze stad te promoten?

Dr. P. Kempeneers.