Artikels verschenen in Ons Landens Erfdeel jg. 44 (2021), nummer 105.

Niet zo goed nieuws uit Dormaal, p. 41

Een kapel voor Juliana in Dormaal, p. 42