In het nummer 2 van 2023 (juni) van ESDB (Eigen Schoon en De Brabander) verschijnen volgende twee artikels van Paul Kempeneers:

Testament van Hendrik Van Weddinghen, Roosbeek 1694 (p. 171-172)

Overleden begijnen in Tienen (1696-1796) en begijnen in 1821 (p. 203-218).