Na 1800 werd de Wildeman eigendom van Hugues Loyaerts, die het nog bezat in 1826. Na hem komen Felix Loyaerts (1834), H.P. Blyckaerts-Janssens (1837) en Hubert Pierre Blyckae-rts-Platton in 1860. In deze tijd bevond zich rechts achteraan een zeepziederij van 1 are. In 1935 bestond het vroegere huis van Peeter van Herbergen uit de schoenwinkel van Theophiel Bruyninckx en de radiowinkel van Gustave Vangilbergen, in 1996 overeenkomend met Snackbar Kiekenkot (nr. 28) en een gesloten huis op nr. 30. De eigenlijke Wildeman bestond in 1935 uit de herberg van Marie-Josephine Depré (32), de kruidenierszaak van Joseph Swinnen (34) en een gesloten huis (36). In 1987 heette de kruidenierszaak op 32-34 Discount Chock, tot de stad het zogenaamde “pand Swinnen” aankocht. In een brief van 27 november 1996 beloofde burge-meester Marcel Logist om de naam Wildeman voor dit stuk stadspatrimonium opnieuw te gebruiken.

De Wildeman herinnert aan een oude sage. Volgens Helsen die de naam beschrijft in Lier, stond bij de ingang van hel en hemel een herberg voor de doden die nog niet aan de godheid voldaan hadden. Deze herberg werd bewaakt door een reus, gewapend met een boomstam. Volgens Ter Laan was de Wildeman, groen omgord en met een groene krans, het zinnebeeld van de natuurkracht. Hij kwam veel voor als schildhouder van familiewapens. Hij heeft dan een sterke haardos en grote tanden, en is bovendien met een knots bewapend. Volgens Van Lennep waren afbeeldingen van Wildemannen legio, hetzij als Herkules met een leeuwenhuid, hetzij als de heraldische Wildeman met het eikenloof om de heupen.

Soms komt de Wildeman voor als bergnaam. Dit is in Hoegaarden het geval. In 1582 heet anderhalve dagmaal land in Overlaar den wildeman. Dit perceel is te situeren op de berg, boven de weg Tienen-Hoegaarden in Klein-Overlaar en ten zuiden van het Overlaarsbos.

Een variant van een Wildeman is nog te zien boven een kapiteel, in de laatromaanse westbouw van de Sint-Germeinskerk. Volgens Doperé dateert deze figuur uit het tweede kwart van de 13de eeuw. Deze Wildeman bestaat uit een behaarde monsterbuste, met uitgestoken tong, lange wijd uitstaande oren en een plat hoofddeksel. Het monster houdt met zijn twee armen een boek open.

Dr. P. Kempeneers.